ÚvodO spoločnosti

O spoločnosti

Naša spoločnosť vstúpila do siete INSIA v roku 2007 a pracujú v nej ľudia s bohatými, viac ako 30-ročnými skúsenosťami v oblasti poisťovníctva. Našim poslaním je prinášať klientom neustály kvalitný servis a jedinečné služby.


Snažíme sa dať viac, ako sa očakáva . Prinášame širokú ponuku porovnania poistných a bankových produktov, hlavne aby klienti nestrácali čas chodením po poisťovniach a finančných inštitúciách.


Pomáhame klientom orientovať sa vo svete poisťovníctva, leasingu, vkladov a úverov, vybavovaním rôznej poisťovacej a bankovej agendy a hlavne podávame pomocnú ruku pri škodách, ich hláseniach a likvidácii.

Základné údaje o spoločnosti


Obchodné meno:
INSIA UNIVERZO, s.r.o.
Sídlo: Školská 10, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36702064
Kancelária: Školská 10, 052 01 Spišská Nová Ves
Register NBS pod registračným číslom: 133252
Zapísaný ako: podriadený finančný agent

Zapísaná 24.11.2006 v OR OS Košice, odd. Sro, vl. č. 18985/V

Zápis v Obchodnom registri SR

Zapísaná v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska č. 133256 ako podriadený finančný agent

 

Obchodné meno: INSIA SK s.r.o.
Sídlo: Laurinská 3, 81101 Bratislava
IČO: 45660891
Zástupca: Ing. Ivan Špirakus, konateľ
Samostatný finančný agent zapísaný  v Registri NBS pod registračným číslom: 127035 v týchto sektoroch:

Poistenie alebo zaistenie od: 13.10.2010
Prijímanie vkladov od: 13.10.2010
Poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov od: 13.10.2010
Poskytovanie doplnkového dôchodkového sporenia od: 13.10.2010
Poskytovanie starobného dôchodkového sporenia od: 15.07.2016

Registráciu je možné overiť v registri Slovenskej národnej banky.