Skip to main content

Inflácia útočí! Čo urobiť, aby neznehodnotila vaše poistenie?

Rekordná inflácia je jednou z najdiskutovanejších tém súčasnosti. Rieši ju úplne každý a nie je sa čomu diviť. Má totiž obrovský vplyv nielen na naše peňaženky. Vedeli ste, že dokáže spoľahlivo znehodnotiť aj poistenie vašich bytov, domov či iného majetku?


Inflácia a rastúce ceny idú ruka v ruke s podpoistením

Zdražujú stavebné materiály, stavebné práce a prakticky všetko, na čo si len spomeniete. A to znamená, že sa podstatne zvyšuje aj riziko podpoistenia. K tomu dochádza, keď je majetok poistený na nižšiu poistnú sumu, než je jeho aktuálny hodnota.

Rastúce ceny stavebných prác spoločne s dramatickým rastom cien niektorých materiálov (drevo, oceľ, polystyrén) vytvorili jeden nebezpečný mix. V prípade, že nemáme správne nastavené poistné sumy, môže nás to stáť naozaj veľa peňazí.

Príbeh o tom, ako môže prísť Ján kvôli podpoisteniu o 40 tisíc Eur

  • Pred 10 rokmi si Ján na pozemku po svojej babičke postavil dom za 120 tisíc Eur. Na túto sumu ho aj poistil (tzv. poistná suma). Poistenie si uzatvoril súčasne s uzatvorením hypotéky.
  • Po čase ešte pristaval garáž a spolu s rastúcimi cenami by v súčasnosti stálo obstaranie rovnakej stavby dvojnásobok, teda 240 tisíc Eur (tzv. poistná hodnota = cena znovuobstarania). Dojednaná poistná suma je tak oproti aktuálnej poistnej hodnote polovičná.
  • Ak by došlo napríklad ku požiaru a škoda by bola vyčíslená na 80 tisíc Eur  (teda 1/3 aktuálnej hodnoty nehnuteľnosti), poisťovňa by Jánovi vyplatila poistné plnenie len v sume 40 tisíc Eur (teda 1/3 z poistnej sumy 120 tisíc Eur).
  • Jánovi by tak chýbali peniaze na na opravu domu =  finančná strata vo výške 40 tisíc Eur, a čakali by ho aj  problémy s bankou, na ktorú je jeho poistné plnenie vinkulované z titulu hypotéky, a to preto, že riadne neudržiaval poistenie nehnuteľnosti, ako mu ukladá úverová zmluva.

Nenechajte sa preto uchlácholiť tým, že keď už raz máte uzatvorené poistenie, tak ste dostatočne chránení v ktoromkoľvek čase po uzatvorení.

Ako na poistenie domácnosti

Pri poistení domácnosti  je potrebné spočítať aktuálnu hodnotu majetku v domácnosti a podľa toho nastaviť poistnú sumu. Veľká časť klientov sa mylne domnieva, že ich starý nábytok nemá žiadnu hodnotu a v bazáre by zaň prakticky nič nedostali. POZOR – veľká časť položiek vybavenia domácnosti sa poisťuje na nové ceny = aktuálne ceny nábytku v obchodoch. Nezabudnite tiež v poistnej zmluve sledovať aj maximálne limity plnenia, pretože v niektorých prípadoch môže mať poisťovňa stanovený horný limit pre určité kategórie majetku (cennosti, elektronika, športová výbava a pod.).

Ako na poistenie nehnuteľnosti

Pri poistení nehnuteľnosti je nutné pravidelne overovať hodnotu nehnuteľnosti (cenu znovuobstarania), a tomu prispôsobovať poistnú sumu v zmluve. V opačnom prípade by totiž mohlo dôjsť k podpoisteniu. Bežné poistenie nehnuteľnosti by sa malo kontrolovať aspoň každé 2-3 roky.

Je dôležité pravidelne zmluvy aktualizovať!

Aj bez ohľadu na rekordnú infláciu a rýchly rast cien je dôležité, aby ste raz za čas všetky vaše poistné zmluvy skontrolovali a aktualizovali v nich poistné sumy. Na novo zakúpenú kosačku či záhradný nábytok sa ľahko pri poisťovaní zabudne, ale za niekoľko rokov je z takýchto „maličkostí“  veľká suma. Poistenie dobre slúži svojmu účelu iba vtedy, ak sa s ním priebežne pracuje. Veľa ľudí má poistné zmluvy, ktoré uzatvorili pred mnohými rokmi, pričom to, že ich nemajú v poriadku, zistia až vo chvíli, keď je už neskoro.