Starobné dôchodkové sporenie

Prečo uzatvoriť druhý piliér?

I. pilier spolu s II. pilierom predstavujú základný systém dôchodkového sporenia na Slovensku, do ktorého sú odvádzané povinné dôchodkové odvody zo mzdy sporiteľa.

  • Do II. piliera sa presúva časť odvodov, ktoré inak platíte štátu (do Sociálnej poisťovne).
  • Z dôchodkového poistenia, ktoré tvorí 18 % z hrubej mzdy, sa do II. piliera presúva 5 %, pričom toto percento sa každý rok bude zvyšovať, až do roku 2024, kedy dosiahne 6 %.
  • Suma, ktorá bude mesačne prichádzať na váš osobný dôchodkový účet, sa tak bude každý rok zvyšovať.
  • Každý sporiteľ má v dôchodkovej spoločnosti vytvorený osobný dôchodkový účet, kde sú evidované jeho úspory.
  • Úspory v II. pilieri sa zhodnocujú v dôchodkových fondoch
  • Dôchodok je vyplácaný z plnej výšky vašich úspor
  • Úspory sa neustále zhodnocujú
  • Dôchodok dostávate z dvoch zdrojov – z DSS aj Sociálnej poisťovne
  • Dôchodkové úspory sú len vaším súkromným majetkom a podliehajú dedeniu
  • Sami rozhodujete o svojej sporiacej stratégii

Vypočítajte si výšku mesačného sporenia SDS