Rizikové životné poistenie

Ochráňte seba a svojich blízkych

Chcete zabezpečiť svoj úver či pokryť výpadok príjmu? Rizikové poistenie zaistí vás a vašu rodinu pre prípad, že by sa vám niečo stalo.

  • ak čerpáte úver a chcete zabezpečiť jeho splatenie
  • ak chcete zaistiť svoju rodinu v prípade úrazu, vážnej choroby, invalidity či úmrtia
  • ak nemáte vytvorenú finančnú rezervu a potrebujete zadné vrátka

Možnosti poistenia