Najvýhodnejšie

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti je poistenie, ktoré finančne nahradí vzniknuté škody po zničení alebo narušení, buď osobou alebo inými udalosťami.

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie rodinných domov, bytov, garáži či rekreačných objektov, ktoré sú spojené so zemou pevným základom a zahŕňajú všetky stavebné súčasti.

Poistenie domácnosti

Poistite si zariadenia a vybavenosť Vášho domova. Poistenie domácnosti zahŕňa všetky hnuteľné veci od nábytku až po spotrebiče.

Všetko čo kryje základné poistenie nehnuteľnosti:

 • Požiar
 • Výbuch
 • Úder blesku /priamy aj nepriamy
 • Víchrica
 • Krupobitie
 • Atmosférické zrážky
 • Odcudzenie, lúpež,vandalizmus
 • Povodeň
 • Záplava
 • Spodná voda
 • Zosuv pôdy
 • Zrútenie skál
 • Pád stromov, stožiarov a iných predmetov
 • Zosuv snehu zo strechy
 • Náraz vozidla
 • Únik dymu
 • Búrlivý vietor
 • Prepätie
 • Rozbitie skla
 • Dešktruktívna činnosť hmyzu alebo hlodavcov
 • Sprejerstvo
 • Vandalizmus

Pripoistíme Vám aj zodpovednosť za škodu

K poisteniu domácnosti je možné dojednať aj poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s prevádzkou poistenej domácnosti alebo spôsobenú členmi domácnosti, za ktorú členovia domácnosti zodpovedajú.

K poisteniu stavieb je možné dojednať poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva stavby, za ktorú poistený zodpovedá.